CONTACT
Home > Access from Nishitetsu Inn Shinjuku

Access from Nishitetsu Inn Shinjuku

Duration
25
minutes [taxi]
35 minutes [metro and walk]

**Metro** [200yen]

Nishitetsu Inn Shinjuku
 |
 | [3min] Walk
 |
Nishi-Shinjuku station
Tokyo Metro Marunouchi Line
Bound for Shinjuku/ Ikebukuro
 | 
 | [12min] Ride 
 | 
Akasaka-Mitsuke station
**Transfer to**
Tokyo Metro Ginza Line
Bound for Tameike-sanno/ Asakusa
 | 
 | [5min] Ride 
 |
Shimbashi station EXIT 8
 |
 | [9min] Walk
 |
Soshi’s Tokyo Bike Tour Office

⇩⇩⇩Direction from Shimbashi station⇩⇩⇩
from Ginza line Shimbashi