CONTACT
Home > Access from Hotel Sunlite Shinjuku

Access from Hotel Sunlite Shinjuku

Duration
25
minutes [taxi]
40 minutes [metro and walk]

**Metro** [200yen]

Hotel Sunlite Shinjuku
 |
 | [10min] walk
 |
Shinjuku Sanchome station
Tokyo Metro Marunouchi Line
Bound for Shinjuku-gyoemmae/ Ikebukuro
 | 
 | [8min] Ride 
 | 
Akasaka Mitsuke station
**Transfer to **
Tokyo Metro Ginza Line
Bound for Tameike-sanno/ Asakusa
 | 
 | [6min] Ride 
 |
Shimbashi station EXIT 8
 |
 | [10min] walk
 |
Soshi’s Tokyo Bike Tour Office

⇩⇩⇩Direction from Shimbashi station⇩⇩⇩
from Ginza line Shimbashi