CONTACT
Home > Access from Hotel Rose Garden Shinjuku

Access from Hotel Rose Garden Shinjuku

Duration
30
minutes [taxi]
40 minutes [metro and walk]

**Metro** [200yen]

Hotel Rose Garden Shinjuku
 |
 | [2min] walk
 |
Nishi-shinjuku station
 | 
 | Tokyo Metro Marunouchi Line
 | Bound for Shinjuku/ Ikebukuro
 | [12min] Ride 
 |  
Akasaka-mitsuke station
 | 
 | **Transfer to Tokyo Metro Ginza Line
 | Bound for Tameike-sanno/ Asakusa
 | [5min] Ride 
 |  
Shimbashi station
EXIT 8
 |
 | [9min] walk
 |
Soshi’s Tokyo Bike Tour Office

↓Direction from Shimbashi station↓
Access from Shmbashi station metro Ginza line