CONTACT
Home > Access from Hoshinoya Tokyo

Access from Hoshinoya Tokyo

Duration: 20 minutes [taxi]
   25 minutes [subway and walk]
   

**Subway** [180yen]

Hoshinoya Tokyo
 |
 | [10min] walk
 |
Otemachi station
Subway Toei Mita Line
Bound for Shirokane Takanawa
 | 
 | [5min] Ride 
 | 
Onarimon station Exit A4
 |
 | [8min] walk
 |
Soshi’s Tokyo Bike Tour Office

⇩⇩⇩Direction from Onarimon station⇩⇩⇩
access from Onarimon station