CONTACT
Home > Access from Citadines Shinjuku

Access from Citadines Shinjuku

Duration
20
minutes [taxi]
40 minutes [metro and walk]     

**Metro** [170yen]

Citadines Shinjuku Hotel
 |
 | [7min] walk
 |
Shinjuku-gyoemmae station
 | 
 | Tokyo Metro Marunouchi Line
 | Bound for Yotsuya-sanchome/ Ikebukuro
 | [7min] Ride
 |
Akasaka-mitsuke station
 | 
 | **Transfer to Tokyo Metro Ginza Line
 | Bound for Tameike-sanno/ Asakusa
 | [6min] Ride 
 |
Shimbashi station
EXIT 8
 |
 | [9min] walk
 |
Soshi’s Tokyo Bike Tour Office

↓Direction from Shimbashi station↓
Access from Shmbashi station metro Ginza line