CONTACT
Home > Access from Mimaru Tokyo Akasaka

Access from Mimaru Tokyo Akasaka

Duration
15
minutes [taxi]
30 minutes [metro and walk]

**Subway** [170yen]

Mimaru Tokyo Akasaka
 |
 | [15min] walk
 |
Tameike-sanno station
 |  
 | Tokyo Metro Ginza Line
 | Bound for Toranomon/ Asakusa 
 | [4min] Ride 
 |  
Shimbashi station
EXIT 8
 |
 | [9min] walk
 |
Soshi’s Tokyo Bike Tour Office

↓Direction from Shimbashi station↓
Access from Shmbashi station metro Ginza line