Access from Aman Tokyo

Duration: 15 minutes [taxi]
   25 minutes [train and walk]
   
**Train** [140yen]

Aman Tokyo
 |
 | [10min] walk
 |
Tokyo station
JR Yamanote Line
Bound for Shinagawa
 | 
 | [4min] Ride 
 | 
Shimbashi station HIBIYA Gate/SL Square
 |
 | [8min] walk
 |
Tokyo Miracle Cycling Tour Office


⇩⇩⇩Direction from Shimbashi station⇩⇩⇩
From JR Shimbashi